Dasar Kemampanan

Mukadimah

Garis panduan kemampanan adalah asas untuk tuntutan Pisau Shieldon dalam Kumpulan DKS, selepas ini dirujuk sebagai Shieldon, berhubung dengan tanggungjawab ekonomi, ekologi dan sosial. Matlamat dasar ini adalah untuk mewujudkan asas bertanggungjawab dan mampan bersama dengan pelanggan, pekerja dan pembekal kami untuk mengoptimumkan produktiviti dan kerjasama dalam operasi perniagaan.

1. Keselamatan dan perlindungan kesihatan pekerjaan

Sebagai majikan, Shieldon sangat mementingkan standard ergonomik dan keselamatan yang tinggi di tempat kerja. Ini dijamin oleh kerja bersepadu dan pengurusan kesihatan dan perlindungan kebakaran di loji kami.

2. Perlindungan Data dan Identiti

Perlindungan data dan pengendalian maklumat sulit pelanggan, pekerja dan pembekal kami dengan teliti untuk melindungi identiti dan privasi adalah sangat penting kepada syarikat kami. Ini memelihara maruah pekerja dan mewujudkan suasana kerja yang positif.

3. Perlindungan alam sekitar dan pengurusan tenaga

Shieldon cuba mengurangkan beban alam sekitar serendah mungkin dengan menggunakan sumber asli dengan berhati-hati dan berjimat cermat, supaya sisa dan sisa dapat diminimumkan. Kami berusaha untuk menggantikan bahan buangan dengan bahan dalam erti kata ekonomi pekeliling yang mampan. Syarikat amat mementingkan kualiti udara dan air yang tinggi dan cuba untuk membendung atau paling baik mengelakkan pelepasan gas rumah hijau dan air buangan dengan menggunakan teknologi yang terbaik dan menambah baik konsep pengeluaran. Syarikat mematuhi semua undang-undang dan peraturan alam sekitar sedia ada dan mengharapkan perkara yang sama daripada semua pekerja dan rakan kongsi perniagaan. Shieldon telah diperakui mengikut ISO 9001:2015 selama bertahun-tahun.

Dasar Kemampanan , Shieldon

4. Prinsip Etika

Prinsip etika perniagaan keluarga kami adalah berdasarkan kesetiaan, menghormati sesama manusia, ketelusan dan persaingan yang adil tanpa rasuah dan eksploitasi. Selain itu, syarikat menolak sebarang bentuk diskriminasi berkaitan dengan bangsa, asal usul, agama, jantina, orientasi seksual atau umur.

5. Kebebasan Berpersatuan

Pekerja mesti boleh berkomunikasi secara terbuka dan dengan hormat dan dengan saling mempercayai dalam syarikat dan dengan pengurusan mengenai keadaan kerja, tanpa rasa takut akan kesannya. Semua pekerja mempunyai hak untuk menganjurkan, menyertai organisasi pekerja dan melantik wakil dan dipilih sedemikian.

6. Waktu Bekerja, Faedah dan Pampasan

Ganjaran, faedah sosial, waktu bekerja dan masa bercuti mesti mematuhi keperluan undang-undang berkenaan dengan gaji minimum, lebih masa dan faedah sosial yang ditetapkan. Jika tiada undang-undang negara mengenai perkara ini, piawaian buruh dan sosial ILO terpakai.

Dasar Kemampanan , Shieldon

7. Larangan Buruh Kanak-Kanak

Shieldon mengutuk buruh kanak-kanak dan mematuhi undang-undang dan peraturan mengenai umur minimum untuk diterima bekerja dan bekerja. Semua pelanggan dan pembekal dikehendaki juga mematuhi peraturan ini.

8. Penambahbaikan Berterusan

Inovasi dan penambahbaikan adalah penting. Oleh itu, syarikat memberi tumpuan kepada peningkatan berterusan dalam perlindungan alam sekitar, kecekapan tenaga, kesihatan dan keselamatan pekerjaan serta tanggungjawab sosial. Syarikat kami mencari dan mempromosikan idea-idea inovatif daripada pekerja melalui sistem penambahbaikan.

9. Bebas memilih tempat kerja

Pilihan kerja bebas mesti dihormati. Sebarang bentuk kerja paksa atau pemerdagangan manusia tidak boleh diterima. Sebarang kerja mesti dilakukan secara sukarela dan pekerja boleh menamatkan pekerjaan pada bila-bila masa.

Dasar Kemampanan , Shieldon

10. Kawalan Eksport dan Sekatan Ekonomi

Syarikat itu beroperasi dengan mematuhi kriteria untuk kawalan eksport dan mematuhi sekatan ekonomi sedia ada untuk memastikan perdagangan selamat. Syarikat menolak perdagangan di luar peraturan ini.

11. Kesedaran dan Ketelusan

Shieldon memastikan setiap pekerja dimaklumkan dengan jelas dan difahami tentang tugas, hak dan kewajipan mereka serta berita dan peristiwa penting dalam syarikat. Untuk mengelakkan konflik kepentingan, Shieldon menawarkan pembekal kontrak yang jelas dan mudah difahami.

12. Pelaksanaan dan Akauntabiliti

Shieldon memastikan setiap pekerja dimaklumkan dengan jelas dan difahami tentang tugas, hak dan kewajipan mereka serta berita dan peristiwa penting dalam syarikat. Untuk mengelakkan konflik kepentingan, Shieldon menawarkan pembekal kontrak yang jelas dan mudah difahami.

图片3

Rakan Kongsi Eksekutif

Syarikat Kumpulan DKS

ms_MYMS

Berhubung Dengan Kami

Kami sedia membantu pada mana-mana peringkat projek pisau OEM anda. Hantarkan pertanyaan dan belanjawan anda kepada kami dan kami akan menghubungi anda semula 24 jam.