Komprehensibong Gabay sa Mga Batas sa Pocket Knife sa Bawat Estado ng US

Sa Estados Unidos, ang pagdadala ng pocket knife ay hindi lamang isang kasangkapan ngunit kadalasan ay isang mahalagang bahagi ng mga aktibidad sa labas tulad ng kamping at pangingisda. Naghahain ito ng iba't ibang layunin, mula sa utility hanggang sa pagtatanggol sa sarili. Gayunpaman, ang mga batas ng kutsilyo ay malaki ang pagkakaiba-iba sa bawat estado, na ginagawang kritikal para sa mga indibidwal na maging pamilyar sa […]

tlTL